MENY

 

pil1.gif (158 bytes) Tillbaka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Urban Gullefors
Bjälbomunken - bilder

-den optimala lösningen för att reglera vattennivån i dammar.

       

0004b.JPG  Underlag för munken

0007b.JPG  Munken lyfts i

0012b.JPG  Inloppsrör

0011b.JPG  Igenfyllning runt munk

0027b.JPG  Munkens lock

0025b.JPG  Vatten fylls på i Fagerhult

0023b.JPG  Färdigt viltvatten i Fagerhult

0024b.JPG  Färdigt viltvatten i Fagerhult